Anh có bước tiến quyết định phá vỡ nhiều năm bế tắc Brexit

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Politico
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Politico
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Politico
Lên top