Anh chuyển đổi trung tâm hội nghị thành khu điều trị COVID-19

Anh đang gấp rút chuyển đổi trung tâm hội nghị thành bệnh viện tạm điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: AP
Anh đang gấp rút chuyển đổi trung tâm hội nghị thành bệnh viện tạm điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: AP
Anh đang gấp rút chuyển đổi trung tâm hội nghị thành bệnh viện tạm điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: AP
Lên top