Anh chuẩn bị tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19

Anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top