Anh cáo buộc "tiền bẩn" người Nga tuồn qua London gây tổn hại cho đất nước

Cơ quan lập pháp Anh tố người Nga tuồn "tiền bẩn" gây tổn hại tới kinh tế nước này. Ảnh: Reuters.
Cơ quan lập pháp Anh tố người Nga tuồn "tiền bẩn" gây tổn hại tới kinh tế nước này. Ảnh: Reuters.
Cơ quan lập pháp Anh tố người Nga tuồn "tiền bẩn" gây tổn hại tới kinh tế nước này. Ảnh: Reuters.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM