Anh cam kết tăng 30% tài trợ cho WHO, kêu gọi chấm dứt ''rạn nứt''

Thủ tướng Anh cam kết tài trợ hơn 400 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh cam kết tài trợ hơn 400 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh cam kết tài trợ hơn 400 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ảnh: Reuters
Lên top