Anh ban hành cảnh báo sốc phản vệ đối với vaccine COVID-19 của Pfizer

Anh ban hành cảnh báo sốc phản vệ đối với vaccine COVID-19 của Pfizer. Ảnh: AFP
Anh ban hành cảnh báo sốc phản vệ đối với vaccine COVID-19 của Pfizer. Ảnh: AFP
Anh ban hành cảnh báo sốc phản vệ đối với vaccine COVID-19 của Pfizer. Ảnh: AFP
Lên top