Ăn xin thời hiện đại: Nhận tiền qua thanh toán điện tử

Người ăn xin nhận tiền ủng hộ qua ví điện tử. Ảnh: AO.
Người ăn xin nhận tiền ủng hộ qua ví điện tử. Ảnh: AO.
Người ăn xin nhận tiền ủng hộ qua ví điện tử. Ảnh: AO.
Lên top