Ấn Độ yêu cầu người dân tránh dùng Starlink của Elon Musk

Elon Musk chia sẻ về Starlink trong một hội nghị. Ảnh: AFP.
Elon Musk chia sẻ về Starlink trong một hội nghị. Ảnh: AFP.
Elon Musk chia sẻ về Starlink trong một hội nghị. Ảnh: AFP.
Lên top