Ấn Độ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Viện Huyết thanh Ấn Độ sẽ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 trong vòng 2 tuần tới. Ảnh: AFP
Viện Huyết thanh Ấn Độ sẽ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 trong vòng 2 tuần tới. Ảnh: AFP
Viện Huyết thanh Ấn Độ sẽ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 trong vòng 2 tuần tới. Ảnh: AFP
Lên top