Ấn Độ xem xét cấp phép khẩn cấp cho thử nghiệm vaccine COVID-19

Ấn Độ cho biết đang xem xét khả năng cấp phép khẩn cấp cho một loại vaccine COVID-19. Ảnh: Reuters
Ấn Độ cho biết đang xem xét khả năng cấp phép khẩn cấp cho một loại vaccine COVID-19. Ảnh: Reuters
Ấn Độ cho biết đang xem xét khả năng cấp phép khẩn cấp cho một loại vaccine COVID-19. Ảnh: Reuters
Lên top