Ấn Độ xem an ninh hàng hải là ưu tiên hàng đầu

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Jaitley đến thăm một tàu hải quân ngày 7.6.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Jaitley đến thăm một tàu hải quân ngày 7.6.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Jaitley đến thăm một tàu hải quân ngày 7.6.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top