Ấn Độ xây dựng hơn 500 nhà máy ôxy y tế mới

Một bệnh nhân ở Ấn Độ đang đeo mặt nạ dưỡng khí. Ảnh: AFP
Một bệnh nhân ở Ấn Độ đang đeo mặt nạ dưỡng khí. Ảnh: AFP
Một bệnh nhân ở Ấn Độ đang đeo mặt nạ dưỡng khí. Ảnh: AFP
Lên top