Ấn Độ xây cầu đường sắt cao nhất thế giới ở cửa ngõ Pakistan

Cầu Chenab khi hoàn thành sẽ là cầu đường sắt cao nhất thế giới ở Ấn Độ. Ảnh: Chenab Bridge
Cầu Chenab khi hoàn thành sẽ là cầu đường sắt cao nhất thế giới ở Ấn Độ. Ảnh: Chenab Bridge
Cầu Chenab khi hoàn thành sẽ là cầu đường sắt cao nhất thế giới ở Ấn Độ. Ảnh: Chenab Bridge
Lên top