Ấn Độ vượt Iran vào top 10 nước bị COVID-19 nặng nhất

Ấn Độ trở thành nước có số ca COVID-19 nhiều thứ 10 thế giới hôm 25.5. Ảnh: AFP
Ấn Độ trở thành nước có số ca COVID-19 nhiều thứ 10 thế giới hôm 25.5. Ảnh: AFP
Ấn Độ trở thành nước có số ca COVID-19 nhiều thứ 10 thế giới hôm 25.5. Ảnh: AFP
Lên top