Ấn Độ tung gói kích thích kinh tế trị giá 266 tỉ USD

Công nhân Ấn Độ ở ngoại ô Allahabad đi trên một chiếc xe tải trở về quê nhà hôm 12.5 sau khi chính phủ nới lỏng hạn chế chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Công nhân Ấn Độ ở ngoại ô Allahabad đi trên một chiếc xe tải trở về quê nhà hôm 12.5 sau khi chính phủ nới lỏng hạn chế chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Công nhân Ấn Độ ở ngoại ô Allahabad đi trên một chiếc xe tải trở về quê nhà hôm 12.5 sau khi chính phủ nới lỏng hạn chế chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top