Ấn Độ truy tìm 9.000 người từ điểm nóng COVID-19 lớn ở thủ đô

Những người được đưa tới cơ sở cách ly ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.
Những người được đưa tới cơ sở cách ly ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.
Những người được đưa tới cơ sở cách ly ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.
Lên top