Ấn Độ triển khai ứng dụng lần theo dấu vết COVID-19 cho người lao động

Cảnh sát phân phát hàng viện trợ cho những người dân có nhu cầu ở Amritsar, Ấn Độ hôm 1.5. Ảnh: AFP.
Cảnh sát phân phát hàng viện trợ cho những người dân có nhu cầu ở Amritsar, Ấn Độ hôm 1.5. Ảnh: AFP.
Cảnh sát phân phát hàng viện trợ cho những người dân có nhu cầu ở Amritsar, Ấn Độ hôm 1.5. Ảnh: AFP.
Lên top