Ấn Độ: Trả ơn cứu mạng, người đàn ông để lại phần lớn đất đai cho 2 chú voi

Akhtar Imam và một trong những chú voi của ông. Ảnh: AFP
Akhtar Imam và một trong những chú voi của ông. Ảnh: AFP
Akhtar Imam và một trong những chú voi của ông. Ảnh: AFP
Lên top