Ấn Độ tiến hành cải cách trong nỗ lực cứu vãn nền kinh tế

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nithala Sitharaman. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nithala Sitharaman. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nithala Sitharaman. Ảnh: AFP
Lên top