Ấn Độ tặng ôxy và máy tạo ôxy cho Việt Nam chống COVID-19

Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế của Chính phủ Ấn Độ tặng Việt Nam ngày 31.8.2021. Ảnh: BNG
Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế của Chính phủ Ấn Độ tặng Việt Nam ngày 31.8.2021. Ảnh: BNG
Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế của Chính phủ Ấn Độ tặng Việt Nam ngày 31.8.2021. Ảnh: BNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top