Ấn Độ tăng cường tiêm chủng, giảm dần xuất khẩu vaccine COVID-19

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại  Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: Tân Hoa xã
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: Tân Hoa xã
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: Tân Hoa xã
Lên top