Ấn Độ tăng binh lực, vũ khí sau đụng độ biên giới Trung - Ấn

Đụng độ biên giới Trung-Ấn mới nhất diễn ra vào ngày 29.8. Ảnh: HT
Đụng độ biên giới Trung-Ấn mới nhất diễn ra vào ngày 29.8. Ảnh: HT
Đụng độ biên giới Trung-Ấn mới nhất diễn ra vào ngày 29.8. Ảnh: HT
Lên top