Ấn Độ sơ tán dân, chuẩn bị hứng bão mạnh giữa làn sóng đại dịch COVID-19

Cảnh báo bão từ Cục khí tượng Ấn Độ. Ảnh: India Meteorological Department
Cảnh báo bão từ Cục khí tượng Ấn Độ. Ảnh: India Meteorological Department
Cảnh báo bão từ Cục khí tượng Ấn Độ. Ảnh: India Meteorological Department
Lên top