Ấn Độ sắp cung cấp tàu tuần tra cho quân đội Việt Nam