Ấn Độ: Rút ống thở người già, nhường ôxy cho người trẻ

Một người đàn ông đi ngang qua những người đang chờ nạp đầy bình ôxy y tế của họ cho bệnh nhân COVID-19 tại một trạm nạp ở Allahabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Một người đàn ông đi ngang qua những người đang chờ nạp đầy bình ôxy y tế của họ cho bệnh nhân COVID-19 tại một trạm nạp ở Allahabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Một người đàn ông đi ngang qua những người đang chờ nạp đầy bình ôxy y tế của họ cho bệnh nhân COVID-19 tại một trạm nạp ở Allahabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Lên top