Ấn Độ phạt kẻ vi phạm phong tỏa ở cùng xe với "bệnh nhân" vờ mắc COVID-19

Lên top