Ấn Độ phát hiện một trong những virus nguy hiểm nhất thế giới

Ấn Độ phát hiện virus Nipah. Ảnh: Wiki
Ấn Độ phát hiện virus Nipah. Ảnh: Wiki
Ấn Độ phát hiện virus Nipah. Ảnh: Wiki
Lên top