Ấn Độ phát hiện ''biến thể đột biến kép'' mới của virus SARS-CoV-2

Ấn Độ phát hiện biến thể đột biến kép mới của virus SARS-CoV-2 ở bang Maharashtra. Ảnh: AFP
Ấn Độ phát hiện biến thể đột biến kép mới của virus SARS-CoV-2 ở bang Maharashtra. Ảnh: AFP
Ấn Độ phát hiện biến thể đột biến kép mới của virus SARS-CoV-2 ở bang Maharashtra. Ảnh: AFP
Lên top