Ấn Độ - Pakistan đe doạ nã “mưa” tên lửa vào nhau

Ấn Độ, Pakistan từng đe doạ nã tên lửa vào nhau. Ảnh: NI
Ấn Độ, Pakistan từng đe doạ nã tên lửa vào nhau. Ảnh: NI
Ấn Độ, Pakistan từng đe doạ nã tên lửa vào nhau. Ảnh: NI
Lên top