Ấn Độ nối lại xuất khẩu vaccine COVID-19

Ấn Độ thông báo nối lại xuất khẩu vaccine COVID-19 từ tháng 10. Ảnh: AFP
Ấn Độ thông báo nối lại xuất khẩu vaccine COVID-19 từ tháng 10. Ảnh: AFP
Ấn Độ thông báo nối lại xuất khẩu vaccine COVID-19 từ tháng 10. Ảnh: AFP
Lên top