Ấn Độ nỗ lực giải cứu sà lan chìm do bão Tauktae

Các công nhân mắc kẹt được hải quân Ấn Độ giải cứu khỏi sà lan trong bối cảnh mưa to và gió lớn do bão Tauktae. Ảnh: AFP/ Hải quân Ấn Độ
Các công nhân mắc kẹt được hải quân Ấn Độ giải cứu khỏi sà lan trong bối cảnh mưa to và gió lớn do bão Tauktae. Ảnh: AFP/ Hải quân Ấn Độ
Các công nhân mắc kẹt được hải quân Ấn Độ giải cứu khỏi sà lan trong bối cảnh mưa to và gió lớn do bão Tauktae. Ảnh: AFP/ Hải quân Ấn Độ
Lên top