Ấn Độ nhận thêm hỗ trợ máy thở từ Anh

Hỏa táng bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, ngày 2.5. Ảnh: AFP
Hỏa táng bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, ngày 2.5. Ảnh: AFP
Hỏa táng bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, ngày 2.5. Ảnh: AFP
Lên top