Ấn Độ nhận ôxy từ 40 quốc gia trên thế giới

Công nhân đang phân loại bình ôxy dùng cho bệnh nhân COVID-19 tại một cơ sở ở ngoại ô Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Công nhân đang phân loại bình ôxy dùng cho bệnh nhân COVID-19 tại một cơ sở ở ngoại ô Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Công nhân đang phân loại bình ôxy dùng cho bệnh nhân COVID-19 tại một cơ sở ở ngoại ô Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Lên top