Ấn Độ: Người đàn ông "sống dậy" sau khi nằm trong tủ đông gần 24 giờ

Người đàn ông ở Ấn Độ "sống dậy" sau khi nằm 24 giờ trong tủ đông. Ảnh: BBC
Người đàn ông ở Ấn Độ "sống dậy" sau khi nằm 24 giờ trong tủ đông. Ảnh: BBC
Người đàn ông ở Ấn Độ "sống dậy" sau khi nằm 24 giờ trong tủ đông. Ảnh: BBC
Lên top