Ấn Độ mở lại trường học, rạp phim dù số ca COVID-19 vẫn tăng mạnh

Tất cả các trường học và cơ sở đào tạo ở Ấn Độ sẽ được phép mở cửa trở lại sau đợt đóng cửa kéo dài do COVID-19. Ảnh: AFP
Tất cả các trường học và cơ sở đào tạo ở Ấn Độ sẽ được phép mở cửa trở lại sau đợt đóng cửa kéo dài do COVID-19. Ảnh: AFP
Tất cả các trường học và cơ sở đào tạo ở Ấn Độ sẽ được phép mở cửa trở lại sau đợt đóng cửa kéo dài do COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top