Ấn Độ lại cảnh báo bão lớn sắp đổ bộ tiếp sau bão Tauktae

Hoàn lưu bão Tauktae gây ra mưa lớn trên khắp khu vực phía bắc Ấn Độ. Ảnh: AFP
Hoàn lưu bão Tauktae gây ra mưa lớn trên khắp khu vực phía bắc Ấn Độ. Ảnh: AFP
Hoàn lưu bão Tauktae gây ra mưa lớn trên khắp khu vực phía bắc Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top