Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ấn Độ, Indonesia yêu cầu Trung Quốc tuân thủ UNCLOS về Biển Đông