Ấn Độ hạ cấp quan hệ với Pakistan, yêu cầu giảm một nửa nhà ngoại giao

Cao ủy Pakistan tại New Delhi. Ảnh: AFP
Cao ủy Pakistan tại New Delhi. Ảnh: AFP
Cao ủy Pakistan tại New Delhi. Ảnh: AFP
Lên top