Ấn Độ gia tăng đột biến ca mắc COVID-19 ở bang giàu nhất nước

Bang Maharashtra, nơi giàu nhất Ấn Độ chiếm tới 2/3 số ca mắc COVID-19 gia tăng gần đây ở nước này. Ảnh: AFP
Bang Maharashtra, nơi giàu nhất Ấn Độ chiếm tới 2/3 số ca mắc COVID-19 gia tăng gần đây ở nước này. Ảnh: AFP
Bang Maharashtra, nơi giàu nhất Ấn Độ chiếm tới 2/3 số ca mắc COVID-19 gia tăng gần đây ở nước này. Ảnh: AFP
Lên top