Ấn Độ có 120 triệu liều vaccine COVID-19 dùng trong nước trong tháng 6

Ấn Độ đã tiêm khoảng 212 triệu liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Ấn Độ đã tiêm khoảng 212 triệu liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Ấn Độ đã tiêm khoảng 212 triệu liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top