Ấn Độ chuyển quân tới điểm nóng chiến tranh Trung - Ấn năm 1962

Binh sĩ quân đội Ấn Độ tại đèo Bumla ở biên giới Ấn Độ - Trung Quốc ở Arunachal Pradesh. Gần đây, tình hình biên giới Trung - Ấn luôn có diễn biến căng thẳng. Ảnh: AFP.
Binh sĩ quân đội Ấn Độ tại đèo Bumla ở biên giới Ấn Độ - Trung Quốc ở Arunachal Pradesh. Gần đây, tình hình biên giới Trung - Ấn luôn có diễn biến căng thẳng. Ảnh: AFP.
Binh sĩ quân đội Ấn Độ tại đèo Bumla ở biên giới Ấn Độ - Trung Quốc ở Arunachal Pradesh. Gần đây, tình hình biên giới Trung - Ấn luôn có diễn biến căng thẳng. Ảnh: AFP.
Lên top