Ấn Độ chuẩn bị sản xuất hàng loạt vaccine COVID-19

Ấn Độ có 3 vaccine COVID-19 đang thử nghiệm và sắp sản xuất hàng loạt. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ấn Độ có 3 vaccine COVID-19 đang thử nghiệm và sắp sản xuất hàng loạt. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ấn Độ có 3 vaccine COVID-19 đang thử nghiệm và sắp sản xuất hàng loạt. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top