Ấn Độ chi khủng cho thương vụ vũ khí quan trọng với Israel và Nga

Tàu sân bay Ấn Độ INS Vikramaditya và INS Virat trên biển. Ảnh: PTV
Tàu sân bay Ấn Độ INS Vikramaditya và INS Virat trên biển. Ảnh: PTV
Tàu sân bay Ấn Độ INS Vikramaditya và INS Virat trên biển. Ảnh: PTV