Ấn Độ chi cho quân sự thứ 3 thế giới sau Mỹ, Trung Quốc

Ấn Độ đứng thứ 3 thế giới về chi tiêu quân sự trong năm 2020, sau Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: The Indian Army
Ấn Độ đứng thứ 3 thế giới về chi tiêu quân sự trong năm 2020, sau Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: The Indian Army
Ấn Độ đứng thứ 3 thế giới về chi tiêu quân sự trong năm 2020, sau Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: The Indian Army
Lên top