Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ấn Độ cấp thêm 500 triệu USD cho hợp tác quốc phòng với Việt Nam