Ấn Độ: Cảnh sát vừa thực thi phong toả, vừa giúp nâng nhận thức về COVID-19

Thanh tra cảnh sát Rajesh Babu, đội mũ bảo hiểm hình virus SARS-CoV-2, yêu cầu một người đi xe máy về nhà ở Chennai, Ấn Độ, ngày 28.3. Ảnh: Reuters
Thanh tra cảnh sát Rajesh Babu, đội mũ bảo hiểm hình virus SARS-CoV-2, yêu cầu một người đi xe máy về nhà ở Chennai, Ấn Độ, ngày 28.3. Ảnh: Reuters
Thanh tra cảnh sát Rajesh Babu, đội mũ bảo hiểm hình virus SARS-CoV-2, yêu cầu một người đi xe máy về nhà ở Chennai, Ấn Độ, ngày 28.3. Ảnh: Reuters
Lên top