Ấn Độ cấm xuất khẩu vaccine COVID-19

Vaccine COVID-19 của Oxford-AstraZeneca sản xuất ở Ấn Độ sẽ không được xuất khẩu trong vài tháng. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Oxford-AstraZeneca sản xuất ở Ấn Độ sẽ không được xuất khẩu trong vài tháng. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Oxford-AstraZeneca sản xuất ở Ấn Độ sẽ không được xuất khẩu trong vài tháng. Ảnh: AFP.
Lên top