Ấn Độ cấm Tik Tok, WeChat và hàng loạt ứng dụng Trung Quốc khác

Ấn Độ cấm Tik Tok, WeChat và hàng chục ứng dụng Trung Quốc khác. Ảnh: AFP
Ấn Độ cấm Tik Tok, WeChat và hàng chục ứng dụng Trung Quốc khác. Ảnh: AFP
Ấn Độ cấm Tik Tok, WeChat và hàng chục ứng dụng Trung Quốc khác. Ảnh: AFP
Lên top