Ấn Độ: Ca COVID-19 tăng kỉ lục, nhân viên y tế Delhi không được nghỉ phép

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại trung tâm xét nghiệm ngày 19.6, sau khi Chính phủ nới lỏng hạn chế lây lan bệnh dịch. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại trung tâm xét nghiệm ngày 19.6, sau khi Chính phủ nới lỏng hạn chế lây lan bệnh dịch. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại trung tâm xét nghiệm ngày 19.6, sau khi Chính phủ nới lỏng hạn chế lây lan bệnh dịch. Ảnh: AFP
Lên top