Ấn Độ bắt giữ kẻ buôn lậu 30 kilogam vàng

Ấn Độ bắt giữ 6 kẻ liên quan đến vụ buôn lậu 30 kilogam vàng qua hành lý ngoại giao.
Ấn Độ bắt giữ 6 kẻ liên quan đến vụ buôn lậu 30 kilogam vàng qua hành lý ngoại giao.
Ấn Độ bắt giữ 6 kẻ liên quan đến vụ buôn lậu 30 kilogam vàng qua hành lý ngoại giao.
Lên top